Chine
Nom de la langue     Noms Langue AlternateCodePays
A-HmaohmdChine
AdiadiChine, Inde
Akeu
Ake, Aki, Akui, Aki, Akui, Gokhu, Gaolkheel, Akheu, Gokhy
aeuBirmanie; le Myanmar, Chine, Laos, Thaïlande
Akha
Ahka, Aini, Ak’a, Aka, Ikor, Yani, Aini, Ak’a, Aka, Ikor, Yani, Khao Ikor
ahk
AzhaazaChine
BaibcaChine
Bai, Southern
Dali, Xiangyun
bfsChine
Bisu
Lawa, Lua, Mbisu, Mibisu, Laba, Lua, Mbisu, Mibisu
bziChine, Thaïlande
BouyeipccChine, Viêt Nam
Bouyei AnshunpccChine, Viêt Nam
Chinese, Cantoneseyue
Chinese, Foochow
Foochow, Chinese, Min Dong, Fuzhou, Fuchow, Guxhou, Eastern Min, Xinghua, Hsinghua, Hokchiu, Min Dong
cdo
Chinese, macrolanguage
zhoChine
Chinese, Mandarin
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Chinese, Mandarin (simplified)
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Chinese, ShanghainesewuuChine
Chinese, XianghsnChine
DaurdtaChine, Mongolie
Digaro-Mishmi
Darang Deng, Darang, Darang Dengyu, Digaro, Digaru, Mishmi, Taaon, Taraon, Taying
mhuChine, Inde
Dong, Southern
Gam, Kam, Tong, Tung, Tung-Chia
kmcChine
EvenkievnChine, Mongolie, Russie
GehmjChine
Hakkahak
Hani, HayahniChine, Laos, Viêt Nam
Hlai, HaslicChine
Hmong DawmwwChine, Laos, Thaïlande, Viêt Nam
Hmong Njuahnj
Hmong ShuadhmzChine, Viêt Nam
Inner MongolianmvfChine, Mongolie
Iu MieniumChine, Laos, Thaïlande, Viêt Nam
KachinkacBirmanie; le Myanmar, Chine
Kalmyk-OiratxalChine, Mongolie, Russie
Kazakhkaz
KhakaskjhChine, Russie
Khampa, EasternkhgBirmanie; le Myanmar, Chine
KhmukjgChine, Laos, Thaïlande, Viêt Nam
Kirghiz
Kyrgyz, Kirghizi, Kirgiz, Kyrgyz tili, Kyrgyzcha, Northern Kyrgyz, Southern Kyrgyz, Kara, Ke’erkez, Kara-Kirgiz
kirChine, Kirghizistan; le Kirghizstan, Tadjikistan, Turquie
Korean, Southkor
LadakhilbjChine, Inde
LahaulilbfChine, Inde
Lahulhu
Lahu ShilhiBirmanie; le Myanmar, Chine, Laos, Thaïlande
LashilsiBirmanie; le Myanmar, Chine
LhaovomhxBirmanie; le Myanmar, Chine
Lingao
Lincheng, Qiongshan, Lingao Proper-Dengmai, Bê, Limkow, Linkow, Ong-Be, Ongbe, Vo Limkou
onbChine
Lipo, Eastern
Eastern Lipo, Western Lipo, Lipo, Central Lisu, Dayao, Eastern Lisu, Lolongo, Lolopo
lpoChine
LisulisBirmanie; le Myanmar, Chine, Inde, Thaïlande
Lolopo
Nanhua Lolopo, Shuangbai Lolopo, Yao’an Lolopo, Bai Yi, Central Yi, Gaoshanzu, Hei Yi, Lolopho, Lulupu, Luolu
yclChine
Mangghuer WugemjgChine
Miju-Mishmi
Geman Deng, Kaman, Keman, Miji, Miju, Mishmi, Eastern Mishmi, Geman Dend, Kman
mxjChine, Inde
NanaigldChine, Russie
Nasu, Eastern
Luquan Naso, Wuding Naisu, Yi, Wuding-Luquan, Black Yi, Dian Dongbei Yi, Hei Yi, Nasu, Nasupho, Wu-Lu Yi
ywqChine
Naxi
Lapao, Lijiang, Ludian, Lomi, Mu, Nahsi, Nakhi, Naqxi, Nasi
nxqChine
NgochangacnBirmanie; le Myanmar, Chine
Palaung, Rumai
Humai, Ngwe Palaung, Rumai, Rumai Humai, Shan Rumai, Si, Rumai, Ta’ang, Ngwe Palaung, Rumai Humai, Shan Rumai, Silver Palaung, Ta’ang Rumai, Tai Rumai
rbbBirmanie; le Myanmar, Chine
PlangblrBirmanie; le Myanmar, Chine, Thaïlande
Ruching PalaungpceBirmanie; le Myanmar, Chine, Thaïlande
Russian
русский язык‎ (russkij jazyk)
rus
Russian, Central Asian
rus
ShanshnBirmanie; le Myanmar, Chine, Thaïlande
SharchogpatsjBhoutan, Chine, Inde
SherpaxsrChine, Inde, Népal
Shui
Pandong, Sandong, Yang’an, Central Sui, Southern Sui, Sui, Ai Sui, Sui Li, Suipo
swiChine, Viêt Nam
Southern Nisu
Mojiang Nisu, Yuanyang Nisu, Nisu, Southern, Nisupho, Yuan-Mo Yi
nsdChine
SuodiiiiChine
Tai DambltChine, Laos, Thaïlande, Viêt Nam
Tai Luekhb
Taiwanese (Min Nan)nan
Tatar
Kazan Tatar, Tartar, Tartar, Tata’er, Middle Tatar, Western Tatar, Kazan, Mishari, Misher
tatChine, Kazakhstan, Russie, Turquie
Tibetan, AmdoadxChine
Tibetan, LhasabodBhoutan, Chine, Inde, Népal
Tu, HuzhumjgChine
TuvintyvChine, Mongolie, Russie
UyghuruigChine, Kazakhstan, Mongolie, Turquie
Uzbek, Northernuzn
VietnamesevieCambodge, Chine, Viêt Nam
WaprkBirmanie; le Myanmar, Chine, Thaïlande
WawbmChine
WakhiwblAfghanistan, Chine, Pakistan, Tadjikistan
ZaiwaatbBirmanie; le Myanmar, Chine
Zhuang, Guibian
Guibian Zhuang, Buyei, Buyoi, Kang Yei, Northern Zhuang, Buyei, Buyoi, Kang Yei, Northern Zhuang, Vahcuengh
zgnChine
Zhuang, Hongshuihe
Zhuang, Central Hongshuihe
zchChine
Zhuang, Yongbei
zybChine
2123 visites
Commentaires