French Polynesia
 

Language Name     
Country
Code
Alternate Language Names

 

 

Hakka

Brunei, Cambodia, China, French Guiana, French Polynesia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Panama, Singapore, Suriname, Taiwan, Thailand

hak
Chinese, Hakka, Changting, Hailu, Huayang, Huizhou, Ning-Long, Pingdong, Tingzhou, Tonggu, Yue-Tai, Yuebei, Yuezhong, Yugui, Longnan, Meixian, Min-Ke, Raoping, Taiwan Kejia, Hokka, Ke, Kechia, Kejia, Majiahua, Tu Guangdonghua, Xinminhua, Her Po, Loong Chun, Kehia, Kek, Khek, Sanhsien, Hi-Lu, Hoilluk, Hoiluk, Shi Xien, Shigen, Shixien

 

Tahitian

French Polynesia

tah
Reo Tahiti


ScriptureEarth.org