Scripture Resources in Thousands of Languages

Chinese, CantoneseAlternative Language Names: Chinese, Yue, Cantonese, Vancouver Cantonese, Guangfu, Bobai, Cangwu, Gaolei, Guangzhou, Guinan, Ping, Qinlian, Siyi, Tengxian, Yangjiang, Zhongshan, Gaoyang, Hoisan, Schleiyip, Seiyap, Taishan, Toisan, Yue, Yueh, Yuet Yue, Yueyu, Hong Kong Cantonese, Shatou, Shiqi, Wancheng, Konghu, Macau Cantonese, Toishanese, Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kién, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phúc, Quang Dong, Samg Phang, Suòng Phóng, Trièu Chau

Language Code: yue    (Index: 1272)

 
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Cantonese Union Version (Traditional)
Read, Listen, and View
Read, Listen, and View on Bible.is - Revised Union Version
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Cantonese Union Version (Simplified)
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Studium Biblicum Version (Catholic)
View
View The JESUS Film — Cantonese
View
View Magdalena — Cantonese
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Romanised Cantonese Colloquial Bible 1915
Read
Audio recordings : Global Recordings Network
View
View Inspirational Films: The Story of Jesus for Children
Buy
Buy from ZakBijbelBond: Bible
Buy
Buy from to Multi-Language Media
Buy
Buy from to Multi-Language Media (Simplified)
Check SIL.org
Check SIL.org for language and culture resources in this language.

1362 visits
Feedback