Scripture Resources in Thousands of Languages

Brunei
Language Name     Alternate Language NamesCodeCountry
Chinese, Cantoneseyue
Chinese, Foochow
Foochow, Chinese, Min Dong, Fuzhou, Fuchow, Guxhou, Eastern Min, Xinghua, Hsinghua, Hokchiu, Min Dong
cdo
Chinese, Mandarin
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Chinese, Mandarin (simplified)
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Hakkahak
IbanibaBrunei, Indonesia, Malaysia
Lun Bawang - Lun DayahlndBrunei, Indonesia, Malaysia
Penan, EasternpezBrunei, Malaysia
Taiwanese (Min Nan)nan
5241 visits
Feedback