Scripture Resources in Thousands of Languages

The Bible in 
SwahiliAlternative Language Names: Kisuaheli, Kiswahili

Language Code: swh    (Index: 1066)

 
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Habari Njema (Interconfessional)
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Biblia Habari Njema (Kiswahili Bible)
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)
Listen
Listen: Genesis stories (Hapo Mwanzo)
Download
Download: Genesis stories (Hapo Mwanzo)
01 Mungu aliumba dunia (wimbo) (~2.6 MB)
02 Jinsi Mungu alivyoumba dunia (~5.2 MB)
03 Watu wa kwanza (~2.5 MB)
04 Historia ya Kaini na Habili (~3.1 MB)
05 Nuhu, mtu aliyemsikiliza na kumtii Mungu (~4 MB)
06 Nuhu (wimbo) (~2.5 MB)
07 Mnara wa Babeli (~1.3 MB)
08 Abramu anahama kwa agizo la Mungu (~3.3 MB)
09 Abramu anamtia mkewe katika shida (~2.6 MB)
10 Abramu na Lutu wanatengana (~1.7 MB)
11 Abramu anamwokoa Lutu (~1.6 MB)
12 Sara na Abramu wanachoka kusubiri ahadi ya Mungu (~2.8 MB)
13 Mungu anaangamiza Sodoma (~1.9 MB)
14 Habari ya kusikitisha kuhusu Hajiri (~2.1 MB)
15 Mungu anampa Ibrahimu mtihani mgumu (1) (~2.8 MB)
16 Kwa ajili ya Mungu (wimbo) (~2.6 MB)
17 Mungu anampa Ibrahimu mtihani mgumu (2) (~0.6 MB)
18 Mungu anampa Isaka mke (~4.2 MB)
19 Maisha ya Isaka na Yakobo (wimbo) (~2.1 MB)
20 Jinsi Esau alivyodhulumiwa na mdogo wake (~5.6 MB)
21 Yakobo anaona ngazi kutoka mbiguni (~3.4 MB)
22 Jinsi Labani alivyomdanganya mpwa wake (1) (~1.7 MB)
{ title:"23 Yakobo anaoa (wimbo - mwisho wa 'Maisha ya Isaka na Yakobo')", mp3:"data/swh/audio/23 Yakobo anaoa (wimbo - mwisho wa 'Maisha ya Isaka na Yakobo').mp3" }, 24 Jinsi Labani alivyomdanganya mpwa wake (2) (~2.9 MB)
25 Mpacha wawili wanakutana tena (~3.2 MB)
26 Kaka zake Yusufu wanamwona wivu (~3.2 MB)
27 Yusufu anapelekwa utumwani Misri (1) (~1.2 MB)
28 Kijana Yusufu (wimbo) (~2 MB)
29 Yusufu anapelekwa utumwani Misri (2) (~1.8 MB)
30 Mungu anamsaidia Yusufu atoke gerezani (~3.8 MB)
31 Yusufu anawajaribu kaka zake (~3.5 MB)
32 Yusufu anakutana na mdogo wake (~3 MB)
33 Yusufu anajidhihirisha kwa kaka zake (~2.1 MB)
34 Familia yote ya Yakobo wanahamia Misri (~2.9 MB)
35 Maisha ya Yusufu Misri (wimbo) (~3 MB)
View
View The JESUS Film—Swahili, Tanzania
View
View The JESUS Film—Swahili, Kenya
View
View Magdalena — Swahili: Tanzania
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Kiswahili Contemporary Version (Neno: Biblia Takatifu) 2015
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Swahili Union Version 2001
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Swahili Union Version 1997
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Swahili Union Version (with Deuterocanonical books) 1997
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Swahili Revised Union Version 2005
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Swahili Revised Union Version (with Deuterocanonical books) 2005
View
View Inspirational Films: The Story of Jesus for Children (Tanzania)
Scripture Resources from eBible.org
Scripture Resources from eBible.org -
Scripture Resources from eBible.org
Scripture Resources from eBible.org -
Scripture Resources from eBible.org
Scripture Resources from eBible.org -
Buy
Buy from BiblesCanada.com: Bibles in Swahili
Buy
Buy from Multi-language Media: Bibles in Swahili
Buy
Buy from Amazon: Habari Njema Kwa Watu Wote/Good News for Modern Man diglot of the New Testament
Buy
Buy from ZakBijbelBond: Bible
Read
Audio recordings in multiple dialects of Swahili : Global Recordings Network
Map
Link : Joshua Project language map

red: language you have selected

purple: variants of this language

blue: all of the other languages for this country


4085 visits