Scripture Resources in Thousands of Languages
help

Taiwanese (Min Nan)Alternative Language Names: 闽南语‎ (Minnanyu), Hainan, Hokkien, Teochew, Chaochow, Fujian, Tiuchiu, Chinese, Min Nan, Banlamgi, Min Nan, Minnan, Chao-Shan, Leizhou, Longdu, Mai, Quanzhou, Shantou, Xiamen, Zhangzhou, Zhenan Min, Amoy, Changchew, Chaozhou, Chinchew, Choushan, Hainanese, Lei Hua, Li Hua, Qiongwen Hua, Swatow, Wenchang, Southern Min, Chiu Chao, Tiu Chiu, Teochiu, Fujianese, Fukienese, Teochow, Taechew, Min Nam, Fukien, Techu, Chaenzo, Sanso, Bân-lâm-gú, Taiwanese, Hokkien Amoy

Language Code: nan    (Index: 968)

 
Read, Listen, and View
Read, Listen, and View on Bible.is
Read, Listen, and View
Read, Listen, and View on Bible.is - Wycliffe Malaysia
- Gospel of Mark
Bible.is Gospel Film - Gospel of Mark
- Gospel of Mark
Bible.is Gospel Film - Gospel of Mark
View
View The JESUS Film — Chinese, Hainanese
View
View The JESUS Film — Taiwanese (Min Nan)
View
View The JESUS Film — Hokkien Amoy
View
View Magdalena — Chinese, Hokkien Amoy
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - TODAYꞌS TAIWANESE VERSION ROMANIZED-HAN EDITION
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Todayꞌs Taiwanese Version NT and OT Han
Read
Audio recordings : Global Recordings Network

2780 visits