Scripture Resources in Thousands of Languages

Brunei
Nome linguagem     Nomes de idioma alternativosCódigoPaís
Chinese, Cantoneseyue
Chinese, Foochow
Foochow, Chinese, Min Dong, Fuzhou, Fuchow, Guxhou, Eastern Min, Xinghua, Hsinghua, Hokchiu, Min Dong
cdo
Chinese, Mandarin
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Chinese, Mandarin (simplified)
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Hakkahak
IbanibaBrunei, Indonésia, Malásia
Lun Bawang - Lun DayahlndBrunei, Indonésia, Malásia
Penan, EasternpezBrunei, Malásia
Taiwanese (Min Nan)nan
889 visitas
Feedback