Scripture Resources in Thousands of Languages
help

Chinese, CantoneseAlternative Language Names: 粤语, 粵語‎ (Yueyu), Chinese, Yue, Cantonese, Vancouver Cantonese, Guangfu, Bobai, Cangwu, Gaolei, Guangzhou, Guinan, Ping, Qinlian, Siyi, Tengxian, Yangjiang, Zhongshan, Gaoyang, Hoisan, Schleiyip, Seiyap, Taishan, Toisan, Yue, Yueh, Yuet Yue, Yueyu, Hong Kong Cantonese, Shatou, Shiqi, Wancheng, Konghu, Macau Cantonese, Toishanese, Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kién, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phúc, Quang Dong, Samg Phang, Suòng Phóng, Trièu Chau

Language Code: yue    (Index: 1272)

 
Read, Listen, and View
Read, Listen, and View on Bible.is - Revised Union Version
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Cantonese Union Version (Traditional)
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Cantonese Union Version (Simplified)
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is - Studium Biblicum Version (Catholic)
View
View The JESUS Film — Cantonese
View
View Magdalena — Cantonese
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Romanised Cantonese Colloquial Bible 1915
View
View Inspirational Films: The Story of Jesus for Children
Buy
Buy from ZakBijbelBond: Bible
Read
Audio recordings : Global Recordings Network

red: language you have selected

purple: variants of this language

blue: all of the other languages for this country


2274 visits