Scripture Resources in Thousands of Languages

Kachin



Alternative Language Names: Dulong, Dzili, Enkun, Hkaku, Kauri, Mengzhi, Shidan, Gauri, Hka-Hku, Hkauri, Jili, Kauzhika, Khauri, Nkhum, Nkhumka, Satanka, Xidan, Jingpho, Chingp'o, Chingpaw, Dashanhua, Jinghpaw, Jinghpo, Jingpo, Marip, Dalaung, Duleng, Guari, Hkahku, Aphu, Jingphaw, Phu

Country: ChinaMyanmar
Language Code: kac

 
Read and ListenRead and Listen on Bible.is
View
View The JESUS Film
ReadRead : Bible.com (YouVersion)
ReadRead : Bible.com (YouVersion) - Jinghpaw Hanson Version Bible (JHVT3)
ReadAudio recordings : Global Recordings Network
Check SIL.orgCheck SIL.org for language and culture resources in this language.

102 visits
Feedback