Scripture Resources in Thousands of Languages

Nasu, EasternAlternative Language Names: Luquan Naso, Wuding Naisu, Yi, Wuding-Luquan, Black Yi, Dian Dongbei Yi, Hei Yi, Nasu, Nasupho, Wu-Lu Yi

Country: China
Language Code: ywq

 
View
View The JESUS Film
View
View Magdalena
View
View Inspirational Films: The Story of Jesus for Children
Check SIL.org
Check SIL.org for language and culture resources in this language.
Map
Link : language map: Joshua Project

512 visits
Feedback