Scripture Resources in Thousands of Languages

KwambaAlternative Language Names: Kigumu, Kihyanzi, Kusuwa, Hamba, Kuamba, Lubulebule, Amba, Hambo, Humu, KiHumu, Ruwenzori Kibira, Rwamba, Kyanzi, Suwa, Baamba, Bulebule, Kihumu, Ku-Amba, Lwamba

Language Code: rwm

 
View
View The JESUS Film
Check SIL.orgCheck SIL.org for language and culture resources in this language.

246 visits
Feedback