Scripture Resources in Thousands of Languages

MizoAlternative Language Names: Hualngo, Lei, Lusai, Lushai, Lushei, Sailau, Whelngo, Fannai, Ngente, Tlau, Duhlian Twang, Dulien, Lukhai, Lusago, Lusei, Lushai-Mizo, Mizo ṭawng, Chin, Mizo, Haulngo, Ka-Lin-Kaw, Le, Lushay

Country: BangladeshIndiaMyanmar
Language Code: lus

 
Read and ListenRead and Listen on Bible.is
Read and ListenRead and Listen on Bible.is - Bible Society of India
View
View The JESUS Film
ReadRead : Bible.com (YouVersion) - PATHIAN LEHKHABU THIANGHLIM (MIZO)
ReadRead : Bible.com (YouVersion) - Old Version Bible (MIZ)
ReadAudio recordings : Global Recordings Network
Check SIL.orgCheck SIL.org for language and culture resources in this language.

237 visits
Feedback