Scripture Resources in Thousands of Languages
help

KikongoAlternative Language Names: Kimanyanga, Kindibu, Kisikongo, Kiyombe, Kizombo, Mboka, Ndingi, South East Kongo, South Kongo, West Kongo, Cabinda, Fiote, Fioti, Ibinda, Kiwoyo, Ndinzi, Nkanu, Pende, San Salvador Kongo, Zoombo, Congo, Kikoongo, Kongo, Koongo, Bwende, Cataract, Central Kongo, East Kongo, Nzamba, Buende, Dzamba, Manyanga, Mazinga, Ntandu, Santu, Sonde, Kongo-Nseke

Language Code: kng    (Index: 847)

 
Read, Listen, and View
Read, Listen, and View on Bible.is
- Gospel of Mark
Bible.is Gospel Film - Gospel of Mark
View
View The JESUS Film — Kikongo
View
View Magdalena — Kikongo
Buy
Buy from ZakBijbelBond: Bible
Read
Audio recordings : Global Recordings Network

1368 visits