Scripture Resources in Thousands of Languages

Chinese, XiangAlternative Language Names: Changsha, Changyi, Jishou, Jishu, Jixu, Loudi, Luoshao, Shaoyang, Xupu, Yiyang, Hsiang, Hunan

Country: China
Language Code: hsn    (Index: 1772)

 
View
View The JESUS Film — Chinese, Xiang
Check SIL.org
Check SIL.org for language and culture resources in this language.
Map
Link : language map: Joshua Project

757 visits
Feedback