Des ressources bibliques dans des milliers de langues

Tanzanie
Nom de la langue     Noms dꞌautres languesCodePays
Alagwa
wbjTanzanie
Arabic, Modern Standard
Al-'Arabiyya, Al-Fusha, Literary Arabic
arb
Bembe
Beembe, Ebembe, Ibembe, Ebeembe, Kibembe
bmbRépublique Démocratique du Congo, Tanzanie
BenabezTanzanie
Bungu
Maleza, Mwambani, Udinde, Echiungu, Iciwungu, Kibungu, Ungu, Wungu
wunTanzanie
Burunge
Bulunge, Burunga Iso, Burungaisoo, Burungee, Burungi, Kiburunge, Mbulungi, Mbulungwe
bdsTanzanie
Chasu-PareasaTanzanie
ChigogogogTanzanie
ChiyaoyaoMalawi, Mozambique, Tanzanie, Zambie
DatoogatccTanzanie
Digo
Chichifundi, Chichinondo, Chigwirani, Chidigo, Kidigo
digKenya, Tanzanie
Ekegusii
EkeGusii, Gusii, Guzii, Kisii, Kosova
guzKenya, Tanzanie
Gujaratiguj
Ikizu
Shashi, Kishashi, Kisizaki, Sizaki, Ikiikiizu, Ikikizo, Ikikizu, Kiikizu, Kizu
ikzTanzanie
IkomantkTanzanie
Ishinyiha
Mbozi, Sumbawanga, Nyiha, Tanzania, Isinyixa, Kinyiha, Nyiha, Nyika, Nyixa, Shinyiha, Wandya
nihTanzanie, Zambie
Jita
Echijita, Ecijiita, Ecijita, Kijita
jitTanzanie
Kabwa
Ekikabhwa, Ekikabwa, Kikabwa
cwaTanzanie
KachchhikfrInde, Malawi, Pakistan, Tanzanie
Kihehe
Kosisamba, Sungwa, Dzungwa, Kojisamba, Kotsisamba, Tsungwa, Hehe, Ehe, Ekiehe, KiHehe
hehTanzanie
Kiiraqw
Asa, Iraqw, Erokh, Iraku, Iraqu, Kángw Iraqw, Mbulu, Mbulunge
irkTanzanie
KikagulukkiTanzanie
KilaangilagTanzanie
KimashamijmcTanzanie
Kimochi
Mbokomu, Uru, Mochi, Chaga, Chagga, Kimoshi, Moshi, Mosi, Old Moshi
oldTanzanie
Kinga
Kikinga, Ekikinga
zgaTanzanie
KinyakyusanyyMalawi, Tanzanie
KinyatururimTanzanie
KinyirambanimTanzanie
KisukumasukTanzanie
KivunjovunTanzanie
KuriakujKenya, Tanzanie
Kutu
Khutu, Kikutu, Kixutu
kdcTanzanie
Kwaya
Ruri, Ciruri, Eciruri, Eciruuri, Kirori, Kiruri, Kishyola, Luri, Rori, Kikwaya
kyaTanzanie
KwerecweTanzanie
LambyalaiMalawi, Tanzanie, Zambie
Lughuru
Luguru, Cilugulu, Guru, Ikiruguru, Kiluguru, Kiruguru, Lugulu, Ruguru
rufTanzanie
Luo
Dholuo, Doluo, Kavirondo, Kidjaluo
luoKenya, Tanzanie
Luragoli
Lulogooli, Llogole, Llugule, Logooli, Lugooli, Maragoli, Maragooli, Ragoli, Uluragooli
ragKenya, Tanzanie
MaasaimasKenya, Tanzanie
MakondekdeMozambique, Tanzanie
MakuamghMozambique, Tanzanie
Malila
Ishimalilia, Kimalila, Malilia, Shimalilia
mgqTanzanie
Mambwe-LungumgrTanzanie, Zambie
Matengo
Chimatengo, Kimatengo
mgvTanzanie
Matumbi
Kuchi, Kimatumbi, Kimatuumbi, Matuumbi
mgwTanzanie
Mpoto
Chimpoto, Cimpoto, Kimpoto, Kinyasa, Nyasa
mpaTanzanie
Mwera
Chimwera, Cimwela, Cimwera, Kimwera, Mwela
mweTanzanie
NamwangamwnTanzanie, Zambie
Ndali
Chindali, Cindali, Icindali, Kindali, Ndari
ndhMalawi, Tanzanie
Ndamba
Kindamba
ndjTanzanie
Ndendeule
Kindendeule, Kindendeuli, Ndendeuli
dneTanzanie
Ngindo
Cingindo, Gindo, Kingindo, Magingo, Njindo, Njinjo
nnqTanzanie
Ngoni
Angoni, Chingoni, Cingoni, Kingoni, Kisutu, Sutu, Xingoni
ngoMozambique, Tanzanie
Nguu
Ngulu, Geja, Kingulu, Nguru, Wayomba
ngpTanzanie
NyamwezinymTanzanie
Pangwa
Ekipangwa, Kipangwa
pbrTanzanie
Pogoro
Pogolo, Chipogolo, Chipogoro, Cipogolo, Pogolu, Pogora, Shipogolu
poyTanzanie
RuhayahayTanzanie
Safwa
Cisafwa, Kisafwa, Shisafwa
sbkTanzanie
Sandawe
Kisandawe, Kissandaui, Sandaui, Sandaweeki, Sandawi, Sandwe, Eastern Sandawe, Western Sandawe, Sandawso
sadTanzanie
SangusbpTanzanie
Shambala
Kisambaa, Kishambaa, Kishambala, Sambaa, Sambala, Sambara, Schambala, Shambaa
ksbTanzanie
Suba-SimbitisscTanzanie
Swahili
Kisuaheli, Kiswahili
swh
Tanzanian Sign Language
Lugha ya Alama ya Tanzania
tzaTanzanie
Vidunda
Chividunda, Kividunda, Ndunda
vidTanzanie
Vwanji
Kivwanji, Kiwanji, Wanji
wbiTanzanie
Zanaki
Ekizanaki, Ikizanaki, Ilizanaki, Kizanaki
zakTanzanie
Zaramo
Dzalamo, Kizaramo, Myagatwa, Saramo, Zalamo, Zaramu
zajTanzanie
ZiguaziwTanzanie
ZinzazinTanzanie
1676 visites
Commentaires